IMG_7626.jpg

MARKARBETEN SEDAN 1947

Lägg över ansvaret för markarbetet på en erfaren och noggrann partner. Markservice har erfarenhet av många olika typer av objekt och projekt. Tillsammans med beställaren tar vi fram en projektplan för genomförandet. I nästa steg ser vår kompetenta personal till att utföra entreprenaden.

Bosta%CC%88der2.jpg

BOSTÄDER

Industribyggnader1.jpg

INDUSTRIBYGGNADER

CC10P8070069.jpg

OFFENTLIGA MILJÖER

AA16P9090001.jpg

FRITIDSANLÄGGNINGAR

KUNSKAP - PERSONAL

För att ge våra kunder en effektiv och bra service så har vi erfaren och utbildad personal. Utöver det så har vi ett stort närverk av samarbetspartners.
 

Här kan du se några av de områden där vi är verksamma:

PROJEKTERING

Ledningsarbeten.jpg

LEDNINGSARBETEN

Schaktarbete1.jpg

MARKBEREDNING

Bostäder.jpg

UTOMHUSMILJÖER