VÅRA

TJÄNSTER


 

Projektering och ritning

Tillsammans med beställare och uppdragsgivare tar vi fram ritningar, projektplaner och en budget för projektet.

Schakt- och grundarbeten

Oavsett storlek på projektet så kan Markservice ta hand om de schakt- och grundarbetet. 

Grundarbeten

Schaktning och beredning av makadam inför konstruktion av byggnadsgrunder.

Ledningsarbeten

Vi gräver och lägger all typer av kablar, ledningar och kulvertar.

DRÄNERINGSARBETEN

Dränering och tätning av husgrunder både på villor, flerfamiljshus och andra fastigheter. Vi arbetar enligt Platons principer för att skapa grunder som är både täta och kan andas.

Vägar och parkeringar

Hållbara vägar och uppmärkta parkeringar.  Vi skapar nya vägar med stabil grund, både med asfalt och  grus.

Markberedning, plantering 

Golfbanor & IDROTTSANLÄGGNINGAR

PLATTSÄTTNING OCH PLANTERING

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING