Kommentarer från kunder

Med kunnande och intresse har Markservice hjälpt oss i många år. De har aldrig gjort oss besvikna.
— Kalla Kalrsson (Skanska)
Den nya rosengården blev fantastisk, precis som vi hade tänkt oss.
— Bengt Birgersson (Stadsträdsgården Örebro)
Med en lokal aktör, som vi har jobbat med tiotals år, är det så mycket enklare att kommunicera. Markservice kan vårt VA-nät utan och innan, de känner till de flesta av våra objekt, såsom skolor och fastigheter. De har virit där och gjort jobb, många gånger.
— Cecilia Cravatt (Hallsbergs kommun)
Byggprojekt är alltid prispressade nu förtiden. Då är det tryggt att anlita en aktör som är noggrann och kan ta ansvar, som kan ta hand om ett helt projekt och se till att det blir genomfört på rätt sätt, direkt. Att slippa gå tillbaka och rätta till fel gör att projekten blir lönsamma.
— Daniel Drummel (Peab)


 

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är ganska enkel: 
Gör rätt!
Att ta reda på vad som ska utföras och utreda förutsättningarna ger en stadig grund för projektet att stå på. Baserat på detta tar vi fram ritningar och arbetsbeskrivningar till vår personal. All våra medarbetare är väl medvetna om värdet att göra rätt, direkt. Det är engagemang, intresse, kunskap och noggrannhet som gör att vi hela tiden söker arbetsmetoder och rutiner för att leva upp till vår filosofi.

 

SE TIDIGARE PROJEKT


Om Markservice

SEDAN 1952

Redan våren 1952  startade det som har utvecklats till Markservice. Idag ägs och drivs bolaget av Lennart Wessman. Antalet anställda varierar över året från 15 till 30 anställda. Markservice har stora ytor för förvaring av material och kan lagerhålla material till större projekt.  
Maskinparken varierar även den över året och är beroende på projekt. Grunden är två grävmaskiner, två hjullastare, en bandtraktor och en lastbil.
Dessa har vi alltid i drift.